Vespers, Op. 37

 1. 1) Priidite, poklanimsya (O come, let us worship)

  2.16

 2. 2) Blagoslovi, dushe moya (Bless the Lord, O my soul)

  4.59

 3. 3) Blazen muzh (Blessed be the Man)

  3.40

 4. 4) Svete tikhyi (O Jesus Christ)

  2.51

 5. 5) Nyne otpushchayeshi (Lord, now lettest Thou Thy Servant depart)

  3.23

 6. 6) Bogoroditse Devo (Virgin, Mother of God)

  2.28

 7. 7) Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest)

  2.30

 8. 8) Khvalite imya Gospodne (Praise ye the name of the Lord)

  1.45

 9. 9) Blagosloven esi, Gospodi (Blessed art Thou, o Lord)

  5.21

 10. 10) Voskreseniye Khristovo videvshe (Having beheld the Resurrection of Christ)

  2.41

 11. 11) Velichit dusha moya Gospoda (My soul doth magnify the Lord)

  6.19

 12. 12) Slava v vyshnikh Bogu (Glory to God in the highest)

  6.47

 13. 13) Voskres iz groba (Rising from the tomb)

  3.03

 14. 14) Vzbrannoy voevode (To thee, o the Mother of God)

  1.28